W trakcie Sympozjum Bridging Cancer Care™ organizowanego podczas Międzynarodowej Konferencji Pielęgniarstwa Onkologicznego w Pradze poruszone zostaną zagadnienia z zakresu przełamywania barier i podnoszenia poziomu praktyki klinicznej w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego.