Wsparcie finansowe przekazane organizacjom działającym na rzecz pacjentów

2015 r., I kwartał

Fundacja Edukacji Społecznej; Warsztaty dla kobiet zakażonych HIV w ramach programu SHE oraz uruchomienie infolinii SHE
Kwota wsparcia: 36 000 zł

2015 r., II kwartał

Fundacja Gwiazda Nadziei; Organizacja olimpiady z wiedzy na temat WZW typu B i C
Kwota wsparcia: 7 000 zł

Stowarzyszenie PKPO : sponsorowanie V FORUM pacjentów onkologicznych
Kwota wsparcia: 15 000 zł

2015 r., III kwartał

Fundacja Gwiazda Nadziei: Organizacja obchodów Światowego Dnia WZW typu B i C
Kwota wsparcia: 25 000 zł

Fundacja Wygrajmy zdrowie: wsparcie portalu na stronie fundacji - Immunoonkologia - partner
Kwota wsparcia: 15 000 zł

Ogólnopolskiej Sieć Osób żyjących z HIV / AIDS: Organizacja XVI Ogólnopolskiego Spotkania Osób Żyjących z HIV/AIDS
Kwota wsparcia: 8 000 zł

2015 r., IV kwartał:

Fundacja Gwiazda Nadziei; Organizacja Warsztatów dla koordynatorów powiatowych i szkolnych  w zakresie metodyki programu „PODSTĘPNE WZW”.
Kwota wsparcia: 17 000 zł

Fundacja Gwiazda nadziei: Organizacja Warsztatów dla koordynatorów powiatowych i szkolnych  w zakresie metodyki programu „Znamie. Znam je?”.
Kwota wsparcia: 10 000 zł

Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej „Res Humane” Obchody Światowego Dnia AIDS
Kwota wsparcia: 18 000 zł

Stowarzyszenie PKPO- wsparcie wydania głosu pacjenta onkologicznego
Kwota wsparcia: 5 000 zł

2014 r., II kwartał:

Fundacja Gwiazda Nadziei: Organizacja olimpiady z wiedzy na temat WZW typu B i C.
Kwota wsparcia: 16 000 zł

Fundacja Edukacji Społecznej; Warsztaty dla kobiet zakażonych HIV w ramach programu SHE oraz uruchomienia infolinii SHE
Kwota wsparcia: 36 000 zł

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych; III Forum Pacjentów Onkologicznych - Pacjen Onkologiczny W Procesie Zmian Systemowych
Kwota wsparcia:15 000 zł

2014 r., III kwartał:

Fundacja Gwiazda Nadziei: Organizacja obchodów Światowego Dnia WZW typu B i C.
Kwota wsparcia: 27 000 zł

2014 r., IV kwartał:

Fundacja Gwiazda Nadziei: Organizacja Warsztatów dla koordynatorów powiatowych i szkolnych z zakresie metodyki programu "PODSTĘPNE WZW".
Kwota wsparcia: 15 000 zł

Ogólnopolska Sieć Osób żyjących z HIV/AIDS: Organizacja XVI Ogólnopolskiego Spotkania Osób Żyjących z HIV/AIDS
Kwota wsparcia: 10 500

Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej "res Humane" Obchody Światowego Dnia AIDS
Kwota wsparcia: 14 000 zł

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych; Głos Pacjenta Onkologicznego Wydanie specjalne nr3
Kwota wsparcia: 15 000 zł

Fundacja Gwiazda Nadziei; Organizacja Warsztatów dla koordynatorów powiatowych i szkolnych w ramach Kampanii "Znamię! Znam je?"
Kwota wsparcia: 10 000 zł

2013 r., II kwartał

Fundacja Urszuli Jaworskiej; Warsztaty dla pacjentów z przewlekłą białaczką szpikową
Kwota wsparcia: 56 000 zł

Fundacja Gwiazda Nadziei; Organizacja olimpiady z wiedzy na temat WZW typu B i C
Kwota wsparcia: 12 000 zł

Fundacja Edukacji Społecznej; Warsztaty dla kobiet zakażonych HIV w ramach programu SHE oraz uruchomienie infolinii SHE
Kwota wsparcia: 69 200 zł

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków; Organizacja konferencji pt „Ogólnopolski Dzień Diabetyka.”
Kwota wsparcia: 8 000 zł

2013 r., III kwartał

Fundacja Gwiazda Nadziei: Organizacja obchodów Światowego Dnia WZW typu B i C
Kwota wsparcia: 7 000 zł

Fundacja im. dr. M. Hilgiera; Konferencja „III Letnia Akademia Onkologii”
Kwota wsparcia: 20 000 zł

Stowarzyszenie pacjentów Udarowcy- Liczy się wsparcie; Organizacja konferencji „Udar mózgu to nie wyrok.”
Kwota wsparcia: 15 000 zł

2013 r., IV kwartał:

Fundacja Gwiazda Nadziei; Organizacja Warsztatów dla koordynatorów powiatowych i szkolnych w zakresie metodyki programu „PODSTĘPNE WZW”.
Kwota wsparcia: 10 000 zł

Ogólnopolskiej Sieć Osób żyjących z HIV / AIDS: Organizacja XVI
Ogólnopolskiego Spotkania Osób Żyjących z HIV/AIDS
Kwota wsparcia: 15 000 zł

Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej „Res Humane” Obchody Światowego Dnia AIDS
Kwota wsparcia: 12 000 zł

Fundacja Watch Health Care; Konferencja “Innowacje w onkologii ze szczególnym uwzględnieniem zmian systemowych i oceny dostępności w Polsce"
Kwota wsparcia: 8 000 zł

Fundacja „Gwiazda Nadziei”; Konferencja „Profilaktyka Raka”
Kwota wsparcia: 6 000 zł

Fundacja im. dr. M. Hilgiera; Konferencja „Onkologia 2013”
Kwota wsparcia: 10 000 zł

2012 r., I kwartał:

Fundacja Edukacji Społecznej: warsztaty dla kobiet zakażonych HIV w ramach programu SHE
Kwota wsparcia: 6000 zł

2012 r., II kwartał:

Fundacja Edukacji Społecznej: Wsparcie merytoryczne, koordynacja i prowadzenie warsztatów dla pacjentek zakażonych HIV w ramach partnerskiego projektu edukacyjnego SHE
Kwota wsparcia: 9 000 zł

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Bydgoszczy: Organizacja spotkania szkoleniowego członków i regionalnych władz PSD.
Kwota wsparcia: 8 000 zł

Fundacja Gwiazda Nadziei: Organizacja szkolnego programu edukacyjnego z wiedzy na temat wzw typu B i C oraz Olimpiady WZW
Kwota wsparcia: 20 000 zł

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, oddział Wojewódzki w Białymstoku: Organizacja spotkań edukacyjnych „Obiady Czwartkowe u Diabetyków”
Kwota wsparcia: 12 000 zł

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Bydgoszczy: Organizacja spotkania edukacyjnego dla członków PSD „Dzień diabetyka” w Piotrkowie Trybunalskim połączonego z Jubileuszem 25-lecia PSD
Kwota wsparcia: 7 500 zł

Fundacja Urszuli Jaworskiej: Organizacja warsztatów dla chorych na przewlekłą białaczkę szpikową w ramach partnerskiego projektu „Komunikacja Lekarz-Pacjent w leczeniu przewlekłej białaczki szpikowej”.
Kwota wsparcia: 50 000 zł

Polskie Amazonki Ruch Społeczny: Wydruk ulotki dla pacjentów: „Walkę z czerniakiem można wygrać”.
Kwota wsparcia: 5 134 zł

2012 r., III kwartał:

Fundacja Edukacji Społecznej: warsztaty dla kobiet zakażonych HIV w ramach programu SHE
Kwota wsparcia: 6000 zł

Ogólnopolskie Sieci Osób żyjących z HIV / AIDS : Organizacja XVI Ogólnopolskiego Spotkania Osób Żyjących z HIV/AIDS
Kwota wsparcia: 22 000 zł

Stowarzyszenie Pomoc Socjalna: Wsparcie kampanii edukacyjnej dla kobiet na temat HIV/AIDS
Kwota wsparcia: 2000 zł

2012 r., IV kwartał:

Fundacja Gwiazda Nadziei: Organizacja Warsztatów dla koordynatorów powiatowych i szkolnych w zakresie metodyki programu „PODSTĘPNE WZW”.
Kwota wsparcia: 10 000 zł

Fundacja Urszuli Jaworskiej: Organizacja warsztatów dla chorych na przewlekłą białaczkę szpikową w ramach partnerskiego projektu „Komunikacja Lekarz-Pacjent w leczeniu przewlekłej białaczki szpikowej”.
Kwota wsparcia: 50 000 zł

Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej „Res Humane” Obchody Światowego Dnia AIDS
Kwota wsparcia: 17 000 zł