Społeczna odpowiedzialność

Wszelkie działania naszej Firmy opierają się na naszej Misji, którą jest odkrywanie, opracowywanie i dostarczanie innowacyjnych leków, które pomagają pacjentom przezwyciężać poważne choroby. Dodatkowo, jesteśmy niezłomni w wypełnianiu naszych zobowiązań związanych ze zrównoważonym rozwojem w jego wymiarze ekonomicznym, społecznym i środowiskowym.

Naszą działalność opieramy również mocno na fundamencie uczciwości. Będąc liderem wśród firm biofarmaceutycznych podchodzimy odpowiedzialnie do naszych obowiązków i chcemy podejmować decyzje oraz dokonywać właściwych wyborów, które są w interesie pacjentów, naszej firmy, naszych pracowników, udziałowców oraz społeczności lokalnych.

Zdajemy sobie sprawę, że zbyt często wielu pacjentów na całym świecie cierpi z powodu nierówności oraz problemów w dostępie do opieki zdrowotnej. Niektóre populacje – szczególnie biedne zarówno w mieście jak i na wsiach, a także kobiety, mniejszości etniczne i tzw. osoby
z marginesu społecznego – osiągają gorsze wyniki leczenia w porównaniu do pozostałych pacjentów. Poprzez działalność Fundacji Bristol-Myers Squibb, staramy się niwelować te różnice realizując programy związane z walką z epidemią HIV/AIDS w Afryce, zapaleniem wątroby w Azji, poważnymi chorobami psychicznymi w USA, czy nowotworami w Europie środkowej oraz wschodniej. Niedawno rozpoczęliśmy realizację naszego programu Together on Diabetes®  mającego na celu walkę z cukrzycą typu 2  - jest największa tego typu inicjatywa w Stanach Zjednoczonych.

Modelowym programem dla tych przedsięwzięć jest nasz nowatorski program SECURE THE FUTURE®. Dzięki temu programowi (budżet 150 milionów dolarów amerykańskich), udało się ufundować ponad 240 projektów, a obecnie SECURE THE FUTURE® wspiera program dotyczący 20 państw afrykańskich, którego zadaniem jest zintegrowanie opieki szpitalnej, edukacji zdrowotnej oraz leczenia wspomagającego.

W ramach działalności fundacji Bristol-Myers Squibb Patient Assistance Foundation w USA dostarczamy darmowe leki pacjentom, którzy kwalifikują się do programu ze względu na bariery finansowe i nie posiadają ubezpieczenia, z którego mogliby pokryć leczenie lub nie są objęci żadnym programem ubezpieczeniowym realizowanym przez Medicaid czy jakimkolwiek innym federalnym, stanowym czy lokalnym programem ochrony zdrowia. Dodatkowo, Fundacja Bristol-Myers Squibb uruchomiła międzynarodową sieć partnerów, których zadaniem jest niesienie natychmiastowej pomocy humanitarnej w przypadku katastrof naturalnych. Fundacja współpracuje też z innymi międzynarodowymi organizacjami w celu niesienia pomocy w krajach rozwijających się.

Jako firmie zależy nam na pielęgnowaniu dobrych stosunków ze społecznościami lokalnymi. Poprzez współpracę z organizacjami non-profit jesteśmy zaangażowani w pomoc przy zaspokajaniu potrzeb medycznych, prowadzimy działalność edukacyjną, angażujemy uczniów/studentów lokalnych szkół, a także pomagamy prowadząc działalność filantropijną oraz inicjatywy wolontariackie.

Ochrona zasobów naturalnych jest jednym z naszych zobowiązań. Nasze Cele Zrównoważonego rozwoju na rok 2010, zainicjowane w roku 2000, przyczyniły się do znacznego postępu jeśli chodzi o redukcję szkodliwego wpływu na środowisko naturalne. Od tego czasu osiągnęliśmy większość naszych celów, na przykład zredukowaliśmyo 40% zużycie energii elektrycznej, a w pewnych obszarach efekt końcowy przekroczył nasze założenia. Jesteśmy szczególnie dumny z atestu Green Building Council’s LEED, jaki uzyskał nasz nowoczesny zakład produkcyjny w Devens, stan Massachusetts.

Ponieważ Bristol-Myers Squibb skupia się na przyszłości, nasze kolejne Cele Zrównoważonego Rozwoju (na 2015 rok) wzmacniają nasze zobowiązanie do prowadzenia naszej działalności na całym świecie w sposób zrównoważony, etyczny i w zgodzie z przepisami. W przeszłości wielokrotnie przekazywaliśmy do wiadomości publicznej informacje, które umacniały przejrzystość i publiczne zaufanie. Pomagaliśmy pilotować projekt raportowania Global Reporting Initiatives – na jego podstawie raportowaliśmy naszą działalność na stronie bms.com. Serdecznie zachęcamy wszystkich zainteresowanych do śledzenia postępu w realizacji naszych zobowiązań.

Nasi pracownicy to fundament, na którym opieramy sukces naszej firmy. W Bristol-Myers Squibb wspieramy różnorodność, ponieważ jesteśmy przekonani, że to właśnie ona stanowi o naszej sile. Różnorodne grupy pracownicze, a także możliwości rozwoju pomagają nam tworzyć kulturę inkluzywną. Firma Bristol-Myers Squibb jest co roku uznawana jako jedna z najbardziej przyjaznych firm dla kobiet pracujących na wysokich stanowiskach oraz dla pracujących rodziców. Byliśmy też bardzo dobrze ocenieni w raporcie Corporate Equality Index Fundacji Human Rights.

Nie ulega wątpliwości, że globalne wyzwania w obszarze poprawy jakości ochrony zdrowia są trudne w realizacji. Jednakże jako firma, której celem jest dostarczanie potrzebującym pacjentom dostępu do innowacyjnych leków, musimy współpracować z rządami, płatnikami, pacjentami, usługodawcami oraz pozostałymi interesariuszami w celu wypracowania możliwych do realizacji, zrównoważonych rozwiązań.