Obszary terapeutyczne
Disease Areas

Misją Bristol-Myers Squibb jest odkrywanie, opracowywanie
i dostarczanie innowacyjnych leków pomagających pacjentom pokonać poważne choroby. Koncentrujemy się na czterech głównych obszarach terapeutycznych: