Nasze leki

Jesteśmy wiodącą firmą biofarmaceutyczną koncentrującą się na odkrywaniu, opracowywaniu oraz dostarczaniu innowacyjnych leków, które pomagają pacjentom przezwyciężać poważne choroby.

W 2014 roku firma Bristol-Myers Squibb zainwestowała 4,5 miliarda dolarów
w odkrywanie i dalsze badania nad nowymi lekami w kluczowych obszarach terapeutycznych.

Wybrane produkty dostępne w Polsce:

Orencia
Charakterystyka produktu leczniczego

Yervoy
Charakterystyka produktu leczniczego

Baraclude
Charakterystyka produktu leczniczego

Reyataz
Charakterystyka produktu leczniczego

Sprycel
Charakterystyka produktu leczniczego

Daklinza
Charakterystyka produktu leczniczego

Opdivo
Charakterystyka produktu leczniczego

Evotaz
Charakterystyka produktu leczniczego

Empliciti
Charakterystyka produktu leczniczego

Sunvepra*
Informacja o produkcie na podstawie dokumentów rejestracyjnych w Japonii (kraju, z którego produkt jest sprowadzany na podstawie dopuszczenia Ministra Zdrowia) – tłumaczenie polskie

*Produkt dopuszczony do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej decyzją Ministra Zdrowia nr 774/15 z dnia 14.09.2015r.

W celu uzyskania dodatkowych informacji odnośnie produktów firmy Bristol-Myers Squibb prosimy wypełniony formularz przesłać e-mailem na adres: informacja.medyczna@bms.com, lub drogą pocztową: Dział Medyczny, Bristol-Myers Squibb Services Sp. z o.o., Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa.