Zgodność z przepisami i etyka
Naszą działalność prowadzimy w oparciu o efektywne zarządzanie i wysokie standardy etyczne. Wymagamy od naszych pracowników, ale też kontrahentów, konsultantów, dostawców
i wszelkich podmiotów współpracujących z naszą organizacją, aby zapoznali się oraz przestrzegali naszych wysokich standardów etycznych.

Nasi pracownicy
Każdy pracownik obowiązkowo dwukrotnie w ciągu roku przechodzi szkolenie dotyczące naszych standardów prowadzenia działalności oraz etyki. Pracownicy oświadczają, iż zapoznali się z treścią szkolenia, rozumieją ją, przestrzegają i nie znają przypadków działalności, która byłaby niezgodna z tymi standardami. Ukończenie
w określonym terminie tego szkolenia oraz oświadczenie o którym mowa, są warunkiem dalszej pracy w firmie. Nasze standardy odnoszą się do szerokiego spektrum tematów związanych z etyką oraz prowadzenia działalności.

Osoby trzecie
Zdajemy sobie sprawę, iż osoby trzecie również pełnią ważną rolę w naszej działalności. Dokładamy wszelkich wysiłków, aby podmioty, z którymi współpracujemy (np. dostawcy), przestrzegały wysokich standardów etycznych, opisanych np. w dokumencie Normy Postępowania i Etyki zawodowej dla Osób Trzecich. Zachęcamy współpracowników do działalności w zgodzie z tymi standardami oraz do wdrożenia procesów i/lub systemów wspomagających prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami, regulacjami, wytycznymi oraz kodeksami dla branży farmaceutycznej.

Nasze Normy Postępowania i Etyki Zawodowej

Nasze Normy Postępowania i Etyki Zawodowej dla Osób Trzecich