Wiodąca firma biofarmaceutyczna

Lamberto Andreotti, Chief Executive Officer
Lamberto Andreotti
Chairman, Board of Directors,
Bristol-Myers Squibb
 

Bristol-Myers Squibb to firma biofarmaceutyczna o zasięgu globalnym, której misją jest odkrywanie, opracowywanie oraz dostarczanie innowacyjnych leków, które pomagają pacjentom przezwyciężać poważne choroby.

Nasze leki pomagają milionom ludzi na całym świecie w walce z nowotworami, chorobami naczyniowymi, wirusowym zapaleniem wątroby typu B, HIV/AIDS, reumatoidalnym zapaleniem stawów, czy poważnymi chorobami psychicznymi.

Nasza strategia BioPharma łączy w sobie zasięg
i zasoby charakterystyczne dla dużych firm farmaceutycznych oraz mobilność
i przedsiębiorczość – cechy firm biotechnologicznych. Dzięki naszej strategii skupiamy się na potrzebach pacjentów, a naszymi priorytetami jest przyspieszenie rozwoju naszego portfolio, wzrost obrotów, a także dobra kontrola kosztów.

Ta strategia działa. W ostatnich latach całkowity zwrot dla akcjonariuszy, łącznie z dywidendą, był największy w naszej branży. Prześcignęliśmy większość dużych firmy farmaceutycznych, firm zdywersyfikowanych oraz biotechnologicznych. Zgodnie z naszymi zobowiązaniami budowania trwałej wartości i osiągania dobrych wyników finansowych, nasza firma wypłaciła akcjonariuszom dywidendy w ponad 300 kwartałach z rzędu.

W ciągu ostatnich 10 lat wprowadziliśmy na rynek 14 nowych leków. Przyszłość firmy opiera się na programie badań i rozwoju, który jest uznawany za jeden z najbardziej efektywnych
w branży. Aby przyspieszyć odkrywanie i opracowywanie nowych terapii, nasz wewnętrzny potencjał uzupełniamy i wzmacniamy strategią „Wyławiania Pereł”. Opiera się ona na podejmowaniu partnerskiej współpracy i nowatorskich sojuszy, a także dokonywaniu przejęć
w branży farmaceutycznej.

Działania zgodne z naszą Misją to również praca na rzecz dostępu pacjentów do leczenia. Walczymy aby osiągnąć ten cel poprzez współpracę w ramach programów takich jak SECURE THE FUTURE, którego budżet wynosi 150 milionów dolarów amerykańskich, a którego celem jest walka z epidemią HIV/AIDS w Afryce. Dodatkowo dostarczamy darmowe leki pacjentom
w USA którzy kwalifikują się do specjalnych programów ze względu na swoją trudną sytuację materialną.

Innowacyjność jest niezwykle ważnym elementem naszej strategii BioPharma. Jest ona wzmacniana poprzez różnorodność oraz inkluzywną kulturę naszej firmy. Firma Bristol-Myers Squibb była uznawana rokrocznie jako jedna z najbardziej przyjaznych firm dla pracujących rodziców oraz kobiet pracujących na wysokich stanowiskach. Od 4 lat rokrocznie oceniana jest też bardzo dobrze w raporcie Corporate Equality Index Fundacji Human Rights.

Jedno z naszych kluczowych zobowiązań dotyczy ochrony środowiska naturalnego. W wielu naszych siedzibach na całym świecie mają miejsce inicjatywy dotyczące na przykład racjonalizacji zużycia energii elektrycznej czy ograniczenia zanieczyszczenia oraz wiele innych mających na celu zmniejszenie wpływu na środowisko. Bristol-Myers Squibb uznawana jest za jedną z wiodących firm w dziedzinie zrównoważonego rozwoju.

Wreszcie, nasz sukces jako wiodącej firmy biofarmaceutycznej mierzony jest zmianą, jaką wnosimy w życie pacjentów leczonych naszymi lekami.

Lamberto Andreotti

 
 

Kluczowe dane

O firmie Bristol-Myers Squibb, jej kierownictwu, działalności i produktach