Więcej niż miejsce pracy — to miejsce, w którym możesz się rozwijać!

Jaki będzie wynik połączenia najlepszych elementów kultury firmy farmaceutycznej z najlepszymi elementami kultury firmy biotechnologicznej? Powstanie środowisko, które jest czymś więcej niż tylko miejscem pracy. Jesteśmy zespołem wyjątkowych ludzi oddanych idei pomagania innym. W Bristol-Myers Squibb możesz uczyć się i rozwijać zawodowo obok utalentowanych, kreatywnych i mądrych współpracowników, których codziennym zobowiązaniem jest pomoc pacjentom w przezwyciężaniu poważnych chorób.

We are biopharma
Co oznacza bycie firmą biofarmaceutyczną?

Co oznacza bycie BioPharma? Jako członek naszego zespołu, możesz mieć wkład w odkrywanie, rozwój oraz dostarczanie innowacyjnych terapii, które zmieniają życie ludzi na całym świecie. Możesz być częścią globalnego, zróżnicowanego oraz efektywnego zespołu pracującego zgodnie z zasadami indywidualnej odpowiedzialności, przedsiębiorczości oraz szybkości działania. Możesz być częścią zespołu realizującego naszą strategię biznesową w oparciu o doskonałość, pomysłowość oraz osiągnięcia.

Wierzymy, że ważnym elementem jest zachowanie odpowiedniej równowagi pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym.
W Bristol-Myers Squibb wzmacniamy tę równowagę poprzez system odpowiednich programów oraz pakietów świadczeń dodatkowych. Dbamy o zdrowie oraz formę naszych pracowników. Poszukujemy innowacyjnych oraz konkurencyjnych rozwiązań. Nasze starania w kierunku tworzenia wyjątkowego miejsca pracy zostały docenione przez naszych pracowników oraz niezależną organizację przyznającą tytuł Najlepszego Miejsca Pracy (Great Place to Work). Polski oddział Bristol-Myers Squibb zdobył to wyjątkowe wyróżnienie dwukrotnie, w 2010 (I-sze miejsce) oraz 2012 roku (III-miejsce).