Projekty Fundacji Bristol-Myers Squibb

W wielu miejscach na świecie ludzie są pozbawieni podstawowej opieki zdrowotnej. Dotyka to
w szczególności ubogich, zarówno mieszkańców wielkich miast, jak i tych z obszarów wiejskich. Często ludzie innych ras, kultur i narodowości są zepchnięci poza margines społeczeństwa, co skutkuje ich dużo gorszym stanem zdrowia
w porównaniu z pozostałą częścią populacji. Fundacja Bristol-Myers Squibb dąży do wyrównywania szans w obrębie opieki zdrowotnej poprzez realizację regionalnych programów społeczno-zdrowotnych. Fundacja działa w czterech obszarach terapeutycznych, w czterech wybranych częściach świata. Są to:

  • HIV/AIDS w Afryce, gdzie nadal rozprzestrzenia się pandemia AIDS
  • wirusowe zapalenie wątroby w Azji, gdzie przewlekle chorują na WZW typu B miliony ludzi
  • ciężkie zaburzenia psychiczne w USA, gdzie nadal rzesze chorych wymagają lepszej opieki i wsparcia; oraz
  • choroby nowotworowe w Europie Środkowo-Wschodniej, gdzie brakuje dostępu do wiedzy, metod leczenia i zapobiegania wielu odmianom nowotworów.

Więcej informacji na temat Fundacji Bristol-Myers Squibb, w tym jak wystąpić
o grant, znajdą Państwo pod następującym linkiem: http://www.bms.com/foundation/pages/home.aspx