Zgłaszanie działań niepożądanych

Informacja dla pacjenta:
Niniejszy serwis internetowy nie został opracowany i nie może być wykorzystywany do zbierania lub dostarczania informacji dotyczących bezpieczeństwa produktów firmy Bristol-Myers Squibb.
W przypadku wystąpienia działania niepożądanego podczas stosowania leku firmy Bristol-Myers Squibb, prosimy zgłosić zaistniałe zdarzenie lekarzowi, który przepisał lek.
Działanie niepożądane można zgłosić również pod numerem telefonu +48 22-579-6726 lub drogą elektroniczną: informacja.medyczna@bms.com

Informacja dla fachowych pracowników opieki zdrowotnej:
Działanie niepożądane, które wystapiło w trakcie stosowania leku firmy Bristol-Myers Squibb, należy zgłaszać pod numerem telefonu +48 22-579-6726 lub drogą elektroniczną: informacja.medyczna@bms.comOsobą do kontaktu w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem stosowania produktu leczniczego w firmie Bristol-Myers Squibb jest p. Monika Nowak tel. +48 608-555-485.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) informuję, iż: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Al. Armii Ludowej 26, zwana dalej Spółką, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu spełnienia obowiązku raportowania działań niepożądanych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.


Zgłaszanie działań niepożądanych. Opublikowano na podstawie Komunikatu
Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych z dnia 7 lipca 2014 roku w
sprawie kampanii edukacyjnej dotyczącej nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii.