Kontakt
Spółki Bristol-Myers Squibb w Polsce:

Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z o.o.
Armii Ludowej 26
00-609 Warszawa

Kapitał zakładowy: 30.000.000 PLN
NIP: 526-26-43-500
Regon: 015225500
Organ rejestrowy: Sąd rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000127998

Bristol-Myers Squibb Services Sp. z o.o.
Armii Ludowej 26
00-609 Warszawa

Kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN
NIP: 526-26-67-707
Regon: 015276638
Organ rejestrowy: Sąd rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000138701

Tel: +48 22-579-6666
Fax: +48 22-579-6677
E-mail: kontakt.bmspoland@bms.com


Zgłaszanie działań niepożądanych:

Tel: +48 22-579-6726. Zobacz też Zgłaszenie działań niepożądanych